සිහිනයට සවියක්

සිහිනයට සවියක් යනු ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් හඳුන්වාදෙන නවීන තාක්ෂණික සන්නිවේදන විසඳුම් හරහා දේශීය ව්‍යාපාර බලගන්වන වැඩසටහනකි. ඕනෑම ක්ෂේත්‍රයක ව්‍යාපාරයක් සඳහා විශේෂයෙන් සකසන ලද සියලු සේවාවන් සපිරි පැකේජ ගණනාවක් මෙමගින් හඳුන්වාදෙනු ලබයි.
දිනෙන් දින වෙනස් වන ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතා සඳහා වේගවත්, අඛණ්ඩ සහ ලාබදායී විසඳුම් ලබාදීම මෙහි අරමුණයි.

Copyright ©. All rights reserved.